For ditt lokale vassdrag og miljø

Etablerte elveforumer

Stacks Image 221

Asker elveforum

Asker Elveforum vil bidra til at vassdragene beholdes/rehabiliteres med bevart biologisk mangfold, god økologisk status og stor opplevelsesverdi. Vi vil engasjere barn og voksne til å bruke og beskytte de blågrønne strukturene. Asker Elveforum kommenterer regulerings- og byggeplaner og ønsker å bidra til gode dialoger med organisasjoner, kommunens etater, politikere og utbyggere.
Stacks Image 228

Bergen elveforum

Bergen Elveforum er et samarbeidsforum og møteplass for alle frivillige krefter som arbeider aktivt med å verne, bevare og på foredle byens vannmiljø og slik at byens blågrønne soner blir en ressurs i byutviklingen og ikke salderingspost. Gjennom å forene krefter vil vi stå sterkere i arbeidet med å gjøre byens vannmiljø til Bergens viktigste profilelement for nåværende og kommende generasjoner. Bergen Elveforum skal være en drivkraft og faglig støtte i dette arbeidet framover som setter vannmiljø på dagsorden i alle relevante saker.
Stacks Image 214

Bærum elveforum

Bærum Elveforum har som mål å verne og rehabilitere Bærums blågrønne struktur, beskrive vassdragene og kulturminner, og engasjere barn, unge og voksne til frivillig innsats. Bærum Elveforum skal holde seg orientert om hva som skjer langs vann, elvestrekninger, bekker og dammer. Vi følger med på reguleringsplaner og byggesaker. Bekkeåpning er viktige oppgaver.
Stacks Image 237

Lørenskog elveforum

Lørenskog Elveforum vil bidra til øket interesse og opplevelse av våre vassdrag og tilhørende kulturminner, involvering av barn og unge, bidra til økt bruksverdi og tilgjengelighet til vassdragene, vern om og rehabilitering av vassdrag, bidra til gjenåpning av kommunens vassdrag, primært i byggesonen, samt bevisstgjøring av ansvar og roller hos de frivillige organisasjoner og kommunens etater.
Stacks Image 200

Oslo elveforum

Oslo Elveforum har som mål at byens vassdrag skal være friske og rene, åpne og tilgjengelige for befolkningen, informere om elvelandskapets natur og kultur og engasjere barn, unge og voksne til frivillig innsats for miljøet.
Stacks Image 244

Nytt elveforum

Her kan vi få opp en beskrivelse av og en lenke til deres nye elveforum! NorElv kan bistå med råd og hjelp om hvordan dere kan etablere og drifte et elveforum!