Miljødirektoratet har her publisert en samling lenker til relevante lovverk
På denne nettsiden gir Naturvernforbundet deg enkle trinnvise bruksanvisninger for hvordan du kan bruke norske lover til å beskytte natur og miljø.
På Vannportalen finn du informasjon om arbeidet med å gjennomføre forskrifta om rammer for vassforvaltninga i Noreg (vannforskriften), og anna arbeid knytt til EU sitt rammedirektiv for vatn (vanndirektivet).
De siste fire årene har forskere gjennomført en evaluering av plan- og bygningsloven (2008). Arbeidet er ledet av By- og regionforskningsinstituttet NIBR ved OsloMet. De har nå kommet med sine anbefalinger, og resultatene ble presentert på Litteraturhuset onsdag 29. august.
Asker Elveforum har samlet relevant lovverk og kopiert relevante paragrafer for vassdragsforvaltning. (PDF)
Word-dokument av overstående fil. (docx)
Norsk forening for miljørett har som formål å fremme kunnskap om og interesse for miljørett gjennom blant annet møter, diskusjon og utveksling av informasjon.
Torsdag 19. april 2018 samlet 120 deltakere seg til heldagsseminar i CIENS Forum i Forskningsparken i Oslo, hvor de tre elveforaene i Oslo, Bærum og Asker inviterte til seminar om forvaltning av urbane vassdrag.