Norsk Elveforum - for ditt lokale vassdrag og miljø

Om NorElv

Norsk Elveforum – NorElv – er en aktiv pådriver som skal oppmuntre og hjelpe interessegrupper andre steder i landet med å etablere sitt lokale elveforum. Dette for å inspirere til mer lokal medvirkning for å beskytte og rehabilitere de lokale vassdragene og ivareta biologisk mangfold, god økologisk status og stor opplevelsesverdi.

NorElv drives som et prosjekt av Bærum Elveforum i samarbeid med Asker Elveforum. Det har fått økonomisk støtte til utvikling og drift av Miljødirektoratet.

Hovedidéen er å samle relevant informasjon om etablering og drift av et elveforum, linker til etablerte elvefora, presentere relevant lovverk, nyttige rapporter og en samling av linker til organisasjoner og myndigheter.

Denne portalen vil bli ytterligere utviklet sammen med prosjektet.

Siste nytt:

IMG_0183
Elvekonferansen 2019
Oslo Elveforum arrangerer i dag, søndag 10. november, Elvekonferansen 2019. Dette er en «bli-kjent-konferanse» for styrene og rådgiverne i elveforumene og en mulighet for å utveksle erfaringer. I alt er det er 33 påmeldte til konferansen fra elveforumene i henholdvis Asker, Bergen, Bærum, Lørenskog og Oslo.

Konferansen holdes i Oslo.
Foto: Eirik Fjeld


Man vs Nature
Vannforeningen: Store samferdselsprosjekter i regionen gir betydelige miljøutfordringer
Fagtreffet har som formål å belyse miljøutfordringene mot vassdrag og sjø og hvordan disse følges opp.

Mandag 25. november kl. 1200 – 1600. Ingeniørenes Hus, Oslo.
Foto: Terje BøhlerLaks
Bærum elveforum: møte om Laksens år 2019

Lakseorganisasjonene for Atlanterhavet og Stillehavet har vedtatt at 2019 skal være det internasjonale året for laksen. Sammen med Vestre Bærum Sportsfiskere, Bærum Jeger og Fiskeforening og Brukerutvalget for fisk inviterer Bærum Elveforum til forummøte om laks og sjøørret i Sandviksvassdraget.

Tirsdag 12. november kl. 1830 – 2130. Forummøtet holdes i Kalkmølla, Franzefossveien 18, Rud i Bærum.
Foto: Vestre Bærums Sportsfiskere