For ditt lokale vassdrag og miljø

Mange ønsker å bidra til bedre vannmiljø

IMG_5341

I år utlyste Miljødirektoratet 20 millioner kroner på tilskuddsordningen som skal gå til vannmiljøtiltak. Det ble sendt 197 søknader på til sammen over 78 millioner kroner, hvorav 87 av søkerne har fått støtte.

– God vannkvalitet og godt vannmiljø er av stor betydning for vår livskvalitet og mange hverdagsaktiviteter. Mengden søknader og gode prosjekter viser at både engasjementet og behovet er stort for å gjøre en innsats for vannet, sier Ellen Hambro, direktør i Miljødirektoratet.

I år har Miljødirektoratet prioritert søknader om støtte til miljøforbedrende tiltak som vil bidra til å nå målene som er satt i de regionale vannforvaltningsplanene. I tillegg har vi gitt tilskudd til utredninger, informasjonsarbeid, kartlegging og tilrettelegging og organisering knyttet til arbeidet i vannområdene.

For elveforumene er det verd å merke seg at det er ny søknadsrunde neste år med søknadsfrist 15. januar. Miljødirektoratet har flere tilskuddsordninger, så det er viktig å søke på den ordningen som er tilpasset det du søker om støtte til. Oversikt over tilskuddsordningene forvaltet av Miljødirektoratet finner du i søknadssenteret.

Kilde : Miljødirektoratet
Foto: Granfossen i Lysakerelva, Eirik Fjeld