For ditt lokale vassdrag og miljø

September 2018

Plastforurensing – seminar 23. oktober


Kl. 8:30-16:30, Forskningsparken i Oslo
Plastforurensninger i kystvann har fått mye oppmerksomhet, men nyere undersøkelser har vist at også elver og innsjøer er forurenset av plast.
Hva sier forskningen om hvordan kan vi jobbe for å redusere plastforurensning i vannkildene våre?

Arrangør: Norsk vannforening

Foto: Eirik Fjeld
Les mer…

Møte om overprøving og kontroll i miljøforvaltningenNorsk forening for miljørett inviterer til møte om overprøving og kontroll i miljøforvaltningen.

Myndighetene i Norge treffer daglig vedtak som alene eller i sum vil ha negative miljøeffekter. På bakgrunn av avbyråkratiserings- og effektiviseringsreformen i offentlig forvaltning og et styrket kommunalt selvstyre, reiser vi spørsmålet om vi er vitne til en svekkelse av kontrollmulighetene i norsk miljøforvaltning.

TIDSPUNKT: Mandag 8. oktober kl. 18.00 – 20.00
STED: Professorboligen i universitetshagen – Det juridiske fakultet i Oslo (Karl Johans gate 47)Les mer…

Kolsås-Dælivann landskapsvernområde 40 år

Dælivannet
Festmøte den 8. september — Fra redningsaksjon til vernet stolthet!

Det inviteres til en storslått markering av 40 års jubileet for opprettelsen av Kolsås/Dælivann landskapsvernområde. Bli med på festmøtet «Fra redningsaksjon til vernet stolhet» i Bærum kulturhus!

Naturvernforbundet i Bærum vil markere at det var en fremtidsrettet tanke i 1978 å verne 5,3 kvadratkilometer midt i Bærum mot store tekniske inngrep.

Ni lokale foreninger deler sine turgleder i anledning 40 års jubileet for vernevedtaket av 30. juni 1978.

Programmet er satt opp alfabetisk etter arrangørens navn - les det her!

Billetter kan kjøpets på kulturhusets nettsider her.

Kilde: Naturvernforbundet i Bærum