For ditt lokale vassdrag og miljø

Urban avrenning - Fagtreff mandag 15. oktober kl. 12


Urban avrenning

Fagtreff mandag 15. oktober kl. 12

  • Hva viser de miljøtekniske analysene på innhold av miljøgifter i sandfang?
  • Hvordan skal sandfangmassene håndteres?
  • Hva med tilbakeholdelsen av mikroplast i et sandfang når det viser seg at veivann og dekkslitasje er den dominerende kilden?


Foto: TeknaLes mer…