For ditt lokale vassdrag og miljø

November 2019

Store samferdselsprosjekter i regionen gir betydelige miljøutfordringer


Vannforeningen: Store samferdselsprosjekter i regionen gir betydelige miljøutfordringer
Fagtreffet har som formål å belyse miljøutfordringene mot vassdrag og sjø og hvordan disse følges opp.

Mandag 25. november kl. 1200 – 1600. Ingeniørenes Hus, Oslo.
Foto: Terje Bøhler
Les mer…

Forummøte om Laksens år 2019

Laks
Bærum elveforum: møte om Laksens år 2019

Lakseorganisasjonene for Atlanterhavet og Stillehavet har vedtatt at 2019 skal være det internasjonale året for laksen. Sammen med Vestre Bærum Sportsfiskere, Bærum Jeger og fiskeforening (BJFF) og Brukerutvalget for fisk inviterer Bærum Elveforum til forummøte om laks og sjøørret i Sandviksvassdraget

Tirsdag 12. november kl. 1830 – 2130. Forummøtet holdes i Kalkmølla, Franzefossveien 18, Rud i Bærum.
Les mer…