For ditt lokale vassdrag og miljø

November 2018

Møte om Engervannet tirsdag 13/11Velkommen til Bærum elveforums møte om Engervannet tirsdag 13/11
Kl. 1830 – 2100 på Kalkmølla Kulturstasjon. Hensikten med forummøtet er å orientere om Engervannets historie og naturverdier.Les mer…