For ditt lokale vassdrag og miljø

June 2018

Verner 13 nye våtmarksområder i Tyrifjorden og tilhørende elver


Regjeringen verner noen av Norges viktigste områder for våtmarksfugl i Tyrifjorden i Buskerud.

Kilde: Klima og MiljødepartementetLes mer…

Mange ønsker å bidra til bedre vannmiljø

IMG_5341

Miljødirektoratet har gitt 18 millioner kroner i tilskudd til 87 tiltak for å bedre vannmiljøet. I år er søknader om tiltak som vil bidra til å nå målene i de regionale vannforvaltningsplanene prioritert.Les mer…