For ditt lokale vassdrag og miljø

Er vi klare for flere tørre somre?Norsk vannforening arrangerer fagtreff 25. februar, kl 12:00-15:00

Tidligere har vi sett på økt og mer intensiv nedbør som konsekvens av klimaendringene – nå ser det ut som vi i tillegg vil kunne oppleve varme og tørke også i vårt land. Ekstremværet har kommet for å bli, og er vannverkene godt nok forberedt også på fremtidige tørre somre?

Under fjorårets tørkesommer innførte flere kommuner i landet hagevanningsrestriksjoner. Noen vannverk opplevde å få rekordlave nivåer i råvannskilden sammen med rekordhøyt forbruk i nettet.

Hvor robuste er vannverkene – både med tanker på vannkildene, vannbehandlingen og distribusjonen av drikkevannet? Hvem bør få dispensasjon under et vanningsforbud, og hva er prioriteringskriteriene? Trenger vi f.eks. strengere regelverk vedrørende plombering av kraner hvis folk ikke overholder et vanningsforbud? Disse spørsmålene skal vi forsøke å svare på under dette fagtreffet.