For ditt lokale vassdrag og miljø

Kolsås-Dælivann landskapsvernområde 40 år

Dælivannet
Festmøte den 8. september — Fra redningsaksjon til vernet stolthet!

Det inviteres til en storslått markering av 40 års jubileet for opprettelsen av Kolsås/Dælivann landskapsvernområde. Bli med på festmøtet «Fra redningsaksjon til vernet stolhet» i Bærum kulturhus!

Naturvernforbundet i Bærum vil markere at det var en fremtidsrettet tanke i 1978 å verne 5,3 kvadratkilometer midt i Bærum mot store tekniske inngrep.

Ni lokale foreninger deler sine turgleder i anledning 40 års jubileet for vernevedtaket av 30. juni 1978.

Programmet er satt opp alfabetisk etter arrangørens navn - les det her!

Billetter kan kjøpets på kulturhusets nettsider her.

Kilde: Naturvernforbundet i Bærum