For ditt lokale vassdrag og miljø

Verdens vanndag 2020

Kina
25. MARS, KL. 09:00–15:00, FORSKNINGSPARKEN OSLO
Den offisielle nasjonale markeringen av FNs Verdens vanndag.

Årets tema: Vann og klimaendringer

Påmelding her: verdens-vanndag-2020

Klimaendringer påvirker vannets kretsløp, og endringer i vannkretsløpet virker tilbake på klimaet. Mer flom og mer alvorlig tørke forventes i fremtiden.
Mer enn 2 milliarder mennesker bor i land som opplever høy grad av vannstress. I kombinasjon med klimaendringer og befolkningsvekst kan situasjonen forverres. Forandring i vanntilgjengelighet vil påvirke matsikkerheten og har allerede vist seg å bidra til flyktningstrømmer og politisk ustabilitet.
Også i Norge opplever vi endringer i klima og hydrologi, blant annet med stadig flere styrtregnepisoder med påfølgende flommer og skader. Tørken i 2018 er også en påminnelse om hva vi kan få mer av. Håndtering av vann er derfor en nøkkel i det nasjonale klimatilpasningsarbeidet.

UN Water, koordineringsorganet for vannspørsmål innen FN, har tatt fram mye spennende bakgrunnsinformasjon som finnes på worldwaterday.org.

Foto: Eirik Fjeld