For ditt lokale vassdrag og miljø

Plastforurensing – seminar 23. oktoberKl. 8:30-16:30, Forskningsparken i Oslo
Plastforurensninger i kystvann har fått mye oppmerksomhet, men nyere undersøkelser har vist at også elver og innsjøer er forurenset av plast.
Hva sier forskningen om hvordan kan vi jobbe for å redusere plastforurensning i vannkildene våre?

Seminaret vil ta for seg tema knyttet til kilder, analyser, funn i vannmiljøet og effekter på biota av makro- og mikroplast. Vi vil også vise eksempler på arbeid som gjøres for å begrense forurensninger av plast i vannmiljøet.

- Elvenes nøkkelrolle for plast i havet
- Erfaring og kunnskap om plastforsøpling i ferskvann
- Hvordan begrense avrenning av mikroplast fra kunstgressbaner

Arrangør: Norsk vannforening

Les fullt program / meld deg på her >>

Foto: Eirik Fjeld