For ditt lokale vassdrag og miljø

Forummøte om Laksens år 2019

Laks
Lakseorganisasjonene for Atlanterhavet og Stillehavet har vedtatt at 2019 skal være det internasjonale året for laksen. Dette skal foregå gjennom å fremme internasjonalt samarbeid om forvaltning og forskning. Villaksens år i Norge skal handle om den fantastiske villaksen og dens rolle i nordmenns liv. Både fiskere og folk som aldri har tatt i en fisk er målgruppen for villaksens år.

Sammen med Vestre Bærum Sportsfiskere (VB), Bærum Jeger og fiskeforening (BJFF) og Brukerutvalget for fisk inviterer Bærum Elveforum (BEF) til Forummøte om Laks og sjøørret i Sandviksvassdraget. Initiativtakere og arrangementskomité er Morten Merkesdal (Brukerutvalget), Bjørn Olav Rosseland (Norges miljø- og biovitenskapelige institutt, NMBU), Kjell Skovholt og Bjørn Evje (VB), Atle Skattebøl (BJFF), Steinar Christensen og Bo Wingård (BEF).

Programmet finnes hos Bærum Elveforum.

Tirsdag 12. november kl. 1830 – 2130. Forummøtet holdes i Kalkmølla, Franzefossveien 18, Rud i Bærum.