For ditt lokale vassdrag og miljø

Store samferdselsprosjekter i regionen gir betydelige miljøutfordringer

Man vs Nature
Vannforeningen: Store samferdselsprosjekter i regionen gir betydelige miljøutfordringer
Fagtreffet har som formål å belyse miljøutfordringene mot vassdrag og sjø og hvordan disse følges opp.

Mandag 25. november kl. 1200 – 1600. Ingeniørenes Hus, Oslo.
Foto: Terje Bøhler
Les mer…

Forummøte om Laksens år 2019

Laks
Bærum elveforum: møte om Laksens år 2019

Lakseorganisasjonene for Atlanterhavet og Stillehavet har vedtatt at 2019 skal være det internasjonale året for laksen. Sammen med Vestre Bærum Sportsfiskere, Bærum Jeger og fiskeforening (BJFF) og Brukerutvalget for fisk inviterer Bærum Elveforum til forummøte om laks og sjøørret i Sandviksvassdraget

Tirsdag 12. november kl. 1830 – 2130. Forummøtet holdes i Kalkmølla, Franzefossveien 18, Rud i Bærum.
Les mer…

Er vi klare for flere tørre somre?


photo-1471188520444-a325e413e595
Norsk vannforening arrangerer fagtreff 25. februar, kl 12:00-15:00

Tidligere har vi sett på økt og mer intensiv nedbør som konsekvens av klimaendringene – nå ser det ut som vi i tillegg vil kunne oppleve varme og tørke også i vårt land. Ekstremværet har kommet for å bli, og er vannverkene godt nok forberedt også på fremtidige tørre somre?

Under fjorårets tørkesommer innførte flere kommuner i landet hagevanningsrestriksjoner. Noen vannverk opplevde å få rekordlave nivåer i råvannskilden sammen med rekordhøyt forbruk i nettet.

Hvor robuste er vannverkene – både med tanker på vannkildene, vannbehandlingen og distribusjonen av drikkevannet? Hvem bør få dispensasjon under et vanningsforbud, og hva er prioriteringskriteriene? Trenger vi f.eks. strengere regelverk vedrørende plombering av kraner hvis folk ikke overholder et vanningsforbud? Disse spørsmålene skal vi forsøke å svare på under dette fagtreffet.

Møte om Engervannet tirsdag 13/11Velkommen til Bærum elveforums møte om Engervannet tirsdag 13/11
Kl. 1830 – 2100 på Kalkmølla Kulturstasjon. Hensikten med forummøtet er å orientere om Engervannets historie og naturverdier.Les mer…

Urban avrenning - Fagtreff mandag 15. oktober kl. 12


Urban avrenning

Fagtreff mandag 15. oktober kl. 12

  • Hva viser de miljøtekniske analysene på innhold av miljøgifter i sandfang?
  • Hvordan skal sandfangmassene håndteres?
  • Hva med tilbakeholdelsen av mikroplast i et sandfang når det viser seg at veivann og dekkslitasje er den dominerende kilden?


Foto: TeknaLes mer…