Norsk Elveforum - for ditt lokale vassdrag og miljø

Om NorElv

Norsk Elveforum – NorElv – er en aktiv pådriver som skal oppmuntre og hjelpe interessegrupper andre steder i landet med å etablere sitt lokale elveforum. Dette for å inspirere til mer lokal medvirkning for å beskytte og rehabilitere de lokale vassdragene og ivareta biologisk mangfold, god økologisk status og stor opplevelsesverdi.

NorElv drives som et prosjekt av Bærum Elveforum i samarbeid med Asker Elveforum. Det har fått økonomisk støtte til utvikling og drift av Miljødirektoratet.

Hovedidéen er å samle relevant informasjon om etablering og drift av et elveforum, linker til etablerte elvefora, presentere relevant lovverk, nyttige rapporter og en samling av linker til organisasjoner og myndigheter.

Denne portalen vil bli ytterligere utviklet sammen med prosjektet.

Siste nytt:

IMG_5341
World Fish Migration Day 2020
16. mai 2020

Denne dagen feirer vi «Verdens fiskevandringsdag», en merkedag for å skape bevissthet om hvor viktig det er å bevare frittflytende elver for vandrende eller migrerende fisk. Alle er velkommne til å delta i feiringen og skape sitt eget arrangement. Denne dagen feirer vi vår hengivenhet for fisk og elver – la følelsene flomme fritt! Kan vi regne med deg?
Foto: Eirik Fjeld


Kina
Verdens vanndag
23. mars 2020, Forskingsparken Oslo
Den offisielle nasjonale markeringen av FNs Verdens vanndag.
Årets tema: Vann og klimaendringer

Seminaret retter seg mot deg som er interessert i hvordan verdens og Norges vannressurser påvirkes av klimaendringene, og hvordan vi kan svare på utfordringene i ulike sektorer.
Foto: Eirik Fjeld
overlandselv-foldere-small
Opplevelser langs Øverlandselva
28.01.2020
Bærum Elveforum har nå laget en turbrosjyren «Opplevelser langs Øverlandselva». Den kan man få på biblioteket (gratis) eller ved å henvende seg til en i styret. En elektronisk
PDF-versjon er tilgjengelig på nettstedet til Bærum Elveforum.
Foto: Terje Bøhler

IMG_0183
Elvekonferansen 2019
Oslo Elveforum arrangerer i dag, søndag 10. november, Elvekonferansen 2019. Dette er en «bli-kjent-konferanse» for styrene og rådgiverne i elveforumene og en mulighet for å utveksle erfaringer. I alt er det er 33 påmeldte til konferansen fra elveforumene i henholdvis Asker, Bergen, Bærum, Lørenskog og Oslo.

Konferansen holdes i Oslo.
Foto: Eirik Fjeld