Norsk Elveforum - for ditt lokale vassdrag og miljø

Om NorElv

Norsk Elveforum – NorElv – er en aktiv pådriver som skal oppmuntre og hjelpe interessegrupper andre steder i landet med å etablere sitt lokale elveforum. Dette for å inspirere til mer lokal medvirkning for å beskytte og rehabilitere de lokale vassdragene og ivareta biologisk mangfold, god økologisk status og stor opplevelsesverdi.

NorElv drives som et prosjekt av Bærum Elveforum i samarbeid med Asker Elveforum. Det har fått økonomisk støtte til utvikling og drift av Miljødirektoratet.

Hovedidéen er å samle relevant informasjon om etablering og drift av et elveforum, linker til etablerte elvefora, presentere relevant lovverk, nyttige rapporter og en samling av linker til organisasjoner og myndigheter.

Denne portalen vil bli ytterligere utviklet sammen med prosjektet.

Siste nytt:

photo-1471188520444-a325e413e595
Er vi klare for flere tørre somre?

Ekstremværet har kommet for å bli, og er vannverkene godt nok forberedt også på fremtidige tørre somre?

Disse spørsmålene skal det forsøkes å gi svar på under fagtreffet til Norsk vannforening 25. februar.


Velkommen til Bærum elveforums møte om Engervannet tirsdag 13/11

Kl. 1830 – 2100 på Kalkmølla Kulturstasjon. Hensikten med forummøtet er å orientere om Engervannets historie og naturverdier.

Foto: Terje Bøhler
Urban avrenning

Fagtreff mandag 15. oktober kl. 12

  • Hva viser de miljøtekniske analysene på innhold av miljøgifter i sandfang?
  • Hvordan skal sandfangmassene håndteres?
  • Hva med tilbakeholdelsen av mikroplast i et sandfang når det viser seg at veivann og dekkslitasje er den dominerende kilden?


Foto: Tekna